Prawobrzeże biuro nieruchomości: mieszkania domy działki na sprzedaż Szczecin
Nasze biuro nieruchomości służy wsparciem nie tylko na etapie poszukiwania klienta czy podpisywania umowy najmu.

Każdemu Klientowi, który poprzez nasze biuro najmie nieruchomość dajemy ekstra dodatek do umowy, czyli roczną polisę OC, która skutecznie zabezpiecza od szkód powstałych w najmowanym miejscu. Obejmuje ona szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez najemcę, jak na przykład nieumyślne zniszczenie mebli, sprzętu ADG czy RTV. Wszelkie straty rekompensuje odszkodowanie - wybita szyba czy zalane mieszkanie sąsiada nie będą dla najemcy finansowym obciążeniem. W spornych sprawach polisa pokryje również koszty ekspertyz i pomoc prawnika.
* oferta dotyczy oznaczonych mieszkań „Polisa OC w pakiecie”Szczegóły polisy:
Ubezpieczenie to polecane jest posiadaczom nieruchomości i osobom, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość.
Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych osób bliskich, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
Odpowiedzialność dotyczy szkód rzeczowych i osobowych, wyrządzonych przez ubezpieczonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
 • Szkody rzeczowe dotyczą nieumyślnego zniszczenia mienia osoby trzeciej, np. ubrania, dywanu.
 • Szkody osobowe dotyczą nieumyślnego zranienia, uderzenia, potrącenia osoby trzeciej.Ubezpieczenie obejmuje swym zakresem różnorodne sytuacje, między innymi:
 • szkody zalaniowe: nie zakręcone krany, awarie pralek;
 • szkody ogniowe: włączone żelazko, niedopałek papierosa;
 • szkody związane z brakiem należytej opieki nad dziećmi: wybite szyby, uszkodzone samochody;
 • szkody związane z posiadaniem zwierząt: pogryzienie, pobrudzenie odzieży przez psa, zniszczenie płotu przez konia;
 • szkody związane z zaniedbaniem obowiązku utrzymania posesji w należytym stanie, np. złamanie nogi przez przechodnia z powodu oblodzenia chodnika przed domem.
W ramach polisy zobowiązany jest do następujących świadczeń:
 • zbadanie zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu roszczeń;
 • udzielenie niezbędnej pomocy prawnej, nawet w przypadku braku zasadności roszczeń;
 • wypłata odszkodowania;
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia ekspertów;
 • pokrycie niezbędnych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie;
 • pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej.Umowa może zostać zawarta w zakresie terytorialnym obejmującym:
 • Polskę,
 • wszystkie kraje świata z wyłączeniem USA i Kanady.


Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o:
 • OC z tytułu zatrudniania pomocy domowej, ogrodnika, opiekunki do dzieci oraz osób, które na podstawie umowy o pracę lub grzecznościowo sprawują opiekę nad mieszkaniem lub innymi nieruchomościami ubezpieczającego,
 • OC z tytułu posiadania psa lub konia,
 • OC z tytułu posiadania dodatkowych nieruchomości,
 • OC z tytułu najmu nieruchomości,
 • OC z tytułu wynajmu nieruchomości,
 • OC z tytułu posiadania łodzi, jachtów oraz żaglówek.


W odniesieniu do każdej szkody rzeczowej stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Franszyza redukcyjna jest to określona w polisie kwota, o którą towarzystwo zmniejsza wypłacone odszkodowanie.
Jeżeli w wyniku szkody spowodowanej przez osobę ubezpieczoną jest kilku poszkodowanych, kwotę franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł potrąca się proporcjonalnie z odszkodowania wypłaconego każdej z osób poszkodowanych.
Istnieje możliwość wykupienia franszyzy redukcyjnej po opłaceniu dodatkowej składki w wysokości 20 zł.