Prawobrzeże biuro nieruchomości: mieszkania domy działki na sprzedaż Szczecin
Rzeczoznawca majątkowy /wycena nieruchomości w Magnolia Nieruchomości.

Wykonujemy wycenę majątkową:
- wyceny gruntów nie zabudowanych , zurbanizowanych i rolnych,
- nieruchomości zabudowanych zurbanizowanych i rolnych,
- nakładów poczynionych na nieruchomości,
- budynków mieszkalnych i gospodarczych,
- lokali mieszkalnych i użytkowych,
- mienia zaburzańskiego,
- części składowych przedsiębiorstw.


Wyceny dokonuję na potrzeby:
- sprzedaży, kupna, zamiany,
- kredytów bankowych,
- amortyzacji środków trwałych,
- określenia opłacalności inwestycji,
- spadkowo i skarbowo-podatkowych,
- określenia opłat adiacenckich,
- dla potrzeb syndyków i komorników,
- dla potrzeb sądowych,
- postępowania prywatyzacyjnego.